All Blogger Trick

Sejarah Syiah Zaqidiyah, Imamiyah dan Ghulat


Sejarah Syiah  Zaqidiyah, Imamiyah dan Ghulat

1. Pendahuluan

       Syi’ah dalam sejarah pemikiran Islam merupakan sebuah aliran yang muncul dikarenakan politik dan seterusnya berkembang menjadi aliran teologi dalam Islam. Sebagai salah satu aliran politik, bibitnya sudah ada sejak timbulnya persoalan siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Dalam persoalan ini Syi’ah

Update Blog Paling Seru di Malam Hari!

Diberdayakan oleh Blogger.